Adresa

PM trans s.r.o.
Mestečko 14
020 52, Mestečko

Fakturačné údaje

PM trans s.r.o.
Mestečko 14
020 52, Mestečko

IČO: 45599629
IČ DPH: SK 2023066595
Zapísaný v OR Okresného súdu
Trenčín, vložka číslo 23264/R

Máte otázky?
Neváhajte nás kontaktovať