Cenník platný od 1. 6. 2021

 Sezóna
Mimo sezónu
Obdobieod 10. 6. do 10. 9.od 10. 9. do 10. 6.
Minimálny počet dní74
Cena za deň s DPH159 €139 €

Viac informácií k prenájmu karavanu

Výbava karavanu a čo ako dlho vydrží

Nádrž čistej vody má objem 120 l, vydrží pre 5 ľudí na 2 - 3 dni
Nádrž odpadovej vody má 120 l, vydrží pre 5 ľudí na 2 - 3 dni
Chladnička s mraziacim boxom a chladiacou zásuvkou na nápoje funguje na autobatériu, plyn a 230 V
Sporák s 3 platničkami a rúra s grilom je na plyn
Bojler na teplú vodu je na plyn
Kúrenie ja na plyn
Pri používaní chladničky, varení, zohrievaní teplej vody a kúrení plyn v jednej bombe vydrží v lete 10 - 14 dní, v zime 7 dní
PLED osvetlenie, nabíjanie mobilného telefónu a PC je zo samostatnej batérie dobíjanej zo solárneho panelu na streche a vydrží 3 dni

Čo dostanete v interiéri

Vydenzifikovaný interiér
Kompletne zariadenú kuchyňu vrátane čistiacich prostriedkov
Chránič matracov
Posteľnú bielizeň

Čo dostane pre použitie vonku

4 ks stoličiek a stôl
Plachtu pred karavan
Pripojovacie káble do elektrickej prípojky v kempe
Hadica na dotankovanie vody v kempe alebo mieste na to určenom
Vyrovnávacie kliny pod kolesá
Slnečník so stojanom
Exteriérový veľký gril na plyn
Rezervné koleso + hever
Nosič na bicykle
Nezávislú klimatizácia na 230 V
Poprípade nafukovací čln na doobjednanie

V akom stave vám karavan dáme

Plná nádrž paliva/Ad Blue (takto je nutné vozidlo aj odovzdať)
Vyčistený interiér
Čistiace prostriedky
Plná plynová bomba
Plná nádrž na vodu
Nabitá prídavná batéria
Doplnené prevádzkové kvapaliny
Plná nádržka ostrekovača
Zaplatená ročná diaľničná známka pre SR

Zmluvy, kaucie, storno, poplatky a pravidlá

Obmedzenie kilometrov:Počas prenájmu je obmedzenie počtu najazdených kilometrov na 350 km/deň respektíve 3 500 km/10 dní, ak nie je dohodnuté inak. Cena nad limit km: 0,20 €/km.
Minimálna doba a lehoty prenájmu:V sezóne "A" je minimálna doba prenájmu 7 dní.
V sezóne "B" a "C" je minimálna doba prenájmu 3 dni.
(V prípade voľného termínu medzi objednávkami je možné autokaravan požičať aj na menej dní - po telefonickej dohode)
Zľavy:Zľava pri prenájme na 15 a viac dní: -5 %
Zľava pri prenájme na 22 a viac dní: -10 %
Opakovaný prenájom: -3 %
Jednorazový servisný poplatok:59 € zahrňuje:
2 ks plynové bomby – 2×10 kg, plná nádrž na vodu, chémia do WC, diaľničná známka SK, dočistenie karavanu a príslušenstva pred ďalším odovzdaním, WC papier, školenie (pri preberaní vozidla cca 45 min), kontrola vozidla pri vrátení (cca 20 min)
Kaucia:1 000 € občan SR
2 000 € občan inej krajiny (for not Slovak customers)

Kaucia slúži ako zábezpeka na krytie škôd, ktoré nehradí havarijná poisťovňa a/alebo na krytie spoluúčasti v prípade hradenia škody poisťovňou. Ak je vozidlo vrátené včas a bez poškodenia, kaucia je v plnej výške vrátená nájomcovi. Kauciu je možné uhradiť v hotovosti pri prevzatí vozidla, alebo vopred prevodom na účet prenajímateľa.

Bez uhradenej vratnej kaucie nemôže byť vozidlo nájomcovi odovzdané.
Zmluvné pokuty:Nadmerné znečistenie interiéru: 100 €
Nadmerné znečistenie exteriéru: 40 €
Nevyčistená WC nádrž: 50 €

Ak nie je pri odovzdávaní plná palivová nádrž, z kaucie bude odpočítaná hodnota doplnenia paliva do plnej nádrže a zmluvná pokuta 30 €
Storno poplatky:Ak nájomca zruší svoju rezerváciu, bude mu vrátená doposiaľ zaplatená čiastka znížená o nasledovné storno poplatky:
° najneskôr 30 dní pred začiatkom akcie 20 % zálohy,
° najneskôr 14 dní pred začiatkom akcie 50 % zálohy,
° najneskôr 7 dní pred začiatkom akcie 70 % zálohy,
° menej ako 7 dní pred začiatkom akcie 100 % zálohy.
Vyššie uvedené storno podmienky sú platné, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.
Prevzatie a odovzdanie autokaravanu:Obytné vozidlá je možné prevziať a odovzdať na našej adrese PM Trans s.r.o., Mestečko 14 020 52, Mestečko, najskôr od 7.00 a vrátiť najneskôr do 18.00, prípadne po dohode s prenajímateľom aj neskôr, prípadne nasledovný pracovný deň do 7.00 hod. ak to daná situácia dovoľuje.

Cena prenájmu sa účtuje za každý, aj začatý deň. Príplatok za odovzdanie a prevzatie vozidla mimo vopred dohodnutý čas s prenajímateľom je 50 % z ceny denného prenájmu.

Poistenie

Karavan je poistený pre celú EÚ pre prípad havárie, odcudzenia, živelnej pohromy
Spoluúčasť je 5 % z hodnoty plnenia poisťovňou, minimálne 300 €
V cene sú asistenčné služby pre EÚ, podrobný rozpis nájdete v priložených súboroch:

Asistenčné služby k PZP

Asistenčné služby pre havarijné poistenie

Už sa tešíte na svoje pohodlné cestovanie?
Nájdite si kemp podľa vašich predstáv!